Menu

Emlékszoba

1916. november 21-én született Csorba Győző, és 1995. szeptember 13-án hunyt el. A Baranya Megyei Könyvtár az országos hírű és rangú Kossuth-díjas költő és könyvtáros számára állít emléket volt könyvtári dolgozószobájának berendezésével. Csorba Győző 1943-tól 1952-ig a jogelőd Városi Közművelődési Könyvtár vezetője, 1956-tól 1976-ig a Baranya Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese, 1957-ben egy évig megbízott igazgatója, nyugdíjasként 1994 decemberéig munkatársa volt. Szerette a könyvtáros szakmát, szeretett könyvek között lenni. Könyvtárosi hivatását éppoly fontosnak tartotta, mint a költői tevékenységet.

Az emlékszoba tárgyi dokumentumai Csorba Győzőné Margit néni és a család jóvoltából bemutatják a költő teljes életútját.

A kiállítás a rendelkezésre álló kb. 30 négyzetméteren tablókon, tárlókban és vitrinekben szerényen válogat a gazdag életműből. A fényképeken az édesanya, Borsódi Mária, a címfestő édesapa, Csorba György, a „kilenc közül nyolcadiknak” született költő és későbbi családja: felesége, Velényi Margit, lányai, Eszter, Noémi, Zsófi, valamint unokái. Láthatók első versei pepita füzetekben, Pius gimnáziumi, kiváló minősítésű érettségi bizonyítványa, egyetemi leckekönyve, doktori diplomája, első, szerzői kiadásban megjelent verseskötete.

Újabb tárlók és tablók dokumentumai mutatják be az irodalmi és művészeti élet szervezőjeként, a Janus Pannonius Társaság tagjaként, a Sorsunk, az Ív, a Dunántúl, a Jelenkor szerkesztőjeként, írók, költőtársak, művész barátok (Várkonyi Nándor, Weöres Sándor, Fodor András, Szántó Tibor, Martyn Ferenc, Takács Jenő) társaságában.

Néhány dokumentum megörökíti a könyvtáros Csorba Győzőt is. Látható a kiállításon a számára oly meghatározó 1947-es római ösztöndíjas út élményeit megörökítő „Római Napló” kézirata, a jóbarát Martyn Ferenc Csorba Győzőről 1947-ben készített olajfestménye, tusrajza, valamint a költő faliórája, csengőgyűjteménye.

Külön tárló mutatja be kitüntetéseit: könyvtárosi dicséret 1954-ból Darvas József aláírásával, Áprily-díj műfordítói munkásságáért, Janus Pannonius művészeti érem, Kossuth-díj és sorolhatnánk az elismerő címek, díjak sokaságát.

A vitrinekben válogatás található a barátok, Lázár Ervin, Weöres Sándor, Bertók László hozzá intézett leveleiből, a könyvszekrényben a neki dedikált művek és a teljes életmű. A fogason kockás felöltője, sálja, sapkája teszi életszerűvé az emlékszobát. A kiállítás megrendezésében a Csorba család mellett mindvégig segítségünkre volt a költőtárs és jóbarát Bertók László.

Az emlékszoba ünnepélyes avatására 1996. november 21-én került sor. Avatóbeszédet Kurucsai Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke és Bertók László József Attila-díjas költő mondott. Az irodalmi műsorban közreműködött Szkladányi Péter fuvolaművész és Szalma Tamás színművész.

2010-ben a Csorba Győző Könyvtár a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba települt. Az épület első emeletén kapott helyet az emlékszoba, amelyet a költő halálának tizenötödik évfordulóján, 2010. szeptember 13-án újból felavattak. A helyiség megnövekedett alapterülete lehetővé teszi, hogy rendhagyó irodalomórákat rendezzenek itt, illetve előzetes bejelentkezés alapján csoportokat fogadjanak.

    Powered by Wordpress. Redesign Theme by RT